Vi har oppdatert betalingsoversikten for å gi deg full oversikt på én side!
Gå til betalingsoversikt her.

Betalingsoversikten gir deg:

  • Oversikt over betalingsmåte

  • Mulighet for å laste ned fakturaer som er utestående

  • Full oversikt over betalte og ubetalte leveringer

Her kan du også endre betalingsmåte eller legge inn nytt betalingskort.

Fant du svaret?