Alle samlinger
Ditt abonnement
Administrere kundeforholdet hos Adams Matkasse
Administrere kundeforholdet hos Adams Matkasse

Slette kundeforhold

Marielle Victoria avatar
Skrevet av Marielle Victoria
Oppdatert over en uke siden

De fleste av våre kunder ønsker bare en pause i leveringene, men dersom du ønsker å slette ditt kundeforhold, kan du gjøre det inne på Min Side under Mitt Abonnement eller ved å kontakte vår kundeservice.

Vi har ikke anledning til å slette kundeforhold dersom det allerede er generert en leveranse, som ikke er levert og/eller ved utestående fakturaer.


Ved sletting av kundeforholdet vil du miste tilgang til din kundeprofil på «Min side», og det vil ikke være mulig å gjenåpne eksisterende kundeprofil ved en senere anledning.

Svarte dette på spørsmålet?