Avslutte ditt kundeforhold hos Adams Matkasse.

De fleste av våre kunder ønsker bare en pause i leveringene, men dersom du ønsker å avslutte ditt kundeforhold helt må du kontakte vår kundeservice.

Ved å avslutte kundeforholdet helt vil vi i samsvar med personopplysningsloven slette alle opplysninger på deg som ikke lenger er nødvendig for oss for å håndtere eventuelle rettskrav, og/eller som vi er pålagt å oppbevare i henhold til annen lovgivning. 

En sletting av ditt kundeforhold innebærer at din kundeprofil på «Min side» vil bli slettet. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjenåpne eksisterende kundeprofil ved en senere anledning, og du vil derfor miste tilgangen til oppskrifter og tidligere ordrehistorikk. 

Du vil ikke lenger motta noen form for henvendelser fra oss, men vi gjør deg oppmerksom på at det kan ta opptil 14 dager før vi kan garantere at dine opplysninger er slettet fra systemene til våre samarbeidspartnere, slik som eksterne salgsselskaper, mv.

Dersom du ved en senere anledning ønsker å bli kunde hos oss, kan du opprette en ny profil på vår nettside. Ved sletting av kundeprofilen, vil det påløpe en karantenetid på 30 dager før ny profil kan opprettes. Dersom du har benyttet deg av en særskilt introduksjonspris tidligere, kan du ikke benytte deg av rabatterte introduksjonspriser på ny, jf. våre vilkår.

Ønsker du bare å pause leveringene dine vil du beholde tilgang til din kundeprofil på Min Side hvor du kan se dine tidligere oppskrifter og ordrehistorikk. 

Du vil også kunne motta tilbud på epost, sms eller telefon, ut fra dine kontaktpreferanser.

Fant du svaret?